Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor

Convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor

S.A „Drumuri Orhei” solicită publicarea avizului privind convocarea Adunării generale  ordinare anuale a acționarilor:

 

”Consiliul Societății pe Acțiuni

„Drumuri Orhei”

     Anunță convocarea adunării generale ordinare anuale la data de 23.06.2023, ora 1300, cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei” pe adresa: or. Orhei, str. Călărașilor, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

  • Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2022 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2023.
  • Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
  • Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
  • Examinarea raportului societății de audit.
  • Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
  • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și a Comisiei de cenzori a S.A ”Drumuri Orhei”.
  • Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A ”Drumuri Orhei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori si a reprezentantului statului.
  • Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2023.

     Lista acționarilor este perfectată la data de 22 mai 2023. Cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale, acționarii pot face cunoștință începînd cu 13 iunie 2023 până la 23 iunie 2023 în zilele lucrătoare, de la orele 800 pînă la 1700, în incinta societății. Tel: 0(235) 30-7-50.

   Înregistrarea acționarilor va avea loc de la 1200 pînă la 1250. Acționarii cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.”

 

 

Director S.A.„Drumuri Orhei” -  Efim Vîrcolici

 

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3506
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate