Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

”ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A. „DRUMURI ORHEI”

”ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A. „DRUMURI ORHEI”

Aducem la cunoștință că, Adunarea generală anuală a acționarilor S.A. „Drumuri Orhei” din 23 iunie 2023, la care au fost prezent un singur acționar care deține 99,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, a  HOTĂRÂT:

 

 

  1. Aprobarea dării de seamă financiare a S.A. „Drumuri Orhei”  pe anul 2022 și direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2023.
  2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2022.
  3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
  4. A lua act de raportul Societății de audit.
  5. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2022 și normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023, inclusiv 50,0% din profitul net pentru plata dividendelor acționarilor societății.
  6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori.
  7. Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Drumuri Orhei” în următoarea componență: Natalia Vrabie (Președinte) Vulpe Ludmila, Slănina Andrei, Pașinschi luri, Finciuc Sergiu și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori în următoarea componență: Svetlana Măriuță, Colesnic Elena, Svetlana Nechit și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
  8. Confirmarea Societății de audit ”Prim Main Audit” pentru efectuarea auditului activității S.A. "Drumuri Orhei" pe anul  2023 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
  9. Autentificarea de către membrii Comisiei de cenzori a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și Lista acţionarilor care au participat la adunarea generală.

 

Consiliul societății

 

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3506
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate