Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale din 20 mai 2022

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare anuale din 20 mai 2022

Consiliul Societății pe Acțiuni „Drumuri Orhei” anunță convocarea adunării generale ordinare anuale la data de 20.05.2022, ora 1230, cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei” pe adresa: or. Orhei, str. Călărașilor, nr. 6, cu următoarea ordine de zi:

 

  • Examinarea dării de seamă financiare a societății pentru anul 2021 și aprobarea direcțiilor prioritare ale societății pentru anul 2022;

  • Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului societății pentru anul 2021; 

  • Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de cenzori pentru anul 2021;

  • Examinarea raportului societății de audit;

  • Repartizarea profitului net obținut în anul 2021 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2022; 

  • Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și a Comisiei de cenzori a S.A ”Drumuri Orhei”;

  • Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A ”Drumuri Orhei”. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori si a reprezentantului statului;

  • Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate pentru anul 2022.

    

   Consiliul Societății


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3506
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate