Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

,,ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A. „DRUMURI ORHEI”

,,ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.A. „DRUMURI ORHEI”

Consiliul Societății pe Acțiuni S.A. „Drumuri Orhei”, anunță convocarea adunării generale extraordinare la data de 11 noiembrie 2022  la ora 13.00 cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei”  pe adresa or. Orhei, str. Călărașilor nr. 6, cu următoarea ordinea de zi: 

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori;
  2. Cu privire la alegerea  membrilor Consiliului și ai  Comisiei de cenzori;
  3. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
  4. Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă al S.A.”Drumuri Orhei.

     Lista acționarilor este perfectată la data de 05 octombrie 2022. Cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare, acționarii pot face cunoștință începînd cu 01 noiembrie 2022 până la 10 noiembrie  2022,  în zilele lucrătoare, de la orele 800 pînă la 1700, în incinta societății, telefonul de contact 0(235) 30-7-50.

    Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 1230 pînă la 1250.   

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală extraordinară, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.”

Consiliul societății S.A. ”Drumuri Orhei”

Directorul S.A. „Drumuri Orhei”   - Efim  Vîrcolici


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3506
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate