Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din data de 20 mai 2022

Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acționarilor din data de 20 mai 2022

Aducem la cunoștință că, Adunarea generală anuală a acționarilor S.A.„Drumuri Orhei” din 20 mai 2022, la care a fost prezent un singur acționar care deține 99,79% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, a HOTĂRÂT:

 

   1. Aprobarea dării de seamă financiare a S.A.„Drumuri Orhei” pe anul 2021 și direcțiile prioritare de activitate a societății pentru anul 2022.
   2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2021.
   3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pentru anul 2021.
   4. A lua act de reportul Societății de audit.
   5. Aprobarea repartizării profitului net obținut în anul 2021 și normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022, inclusiv 50,0% din profitul net pentru plata dividendelor acționarilor societății.
   6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori.
   7. Alegerea membrilor Consiliului S.A.„Drumuri Orhei” în următoarea componență:
   • Natalia Vrabie (Președinte);
   • Natalia Luchianenco;
   • Slănină Andrei;
   • Pașinschi Iuri;
   • Beșliu Tatiana.

   Și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

   1. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori în următoarea componență:
   • Svetlana Măriuță;
   • Bonari Doina;
   • Svetlana Nechit.

   Și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

   1. Confirmarea Societății de Audit ”Divers Audit” pentru efectuarea auditului activității S.A.„Drumuri Orhei” pe anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor prestate.
   2. Autentificarea de către membrii Comisiei de cenzori a semnăturilor președintelui și secretarului adunării pe Procesul-verbal al adunării generale a acționarilor și Lista acționarilor care au participat la adunarea generală.

    

   Consiliul Societății

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3501
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate