Anunțuri Publice

Anunțuri

Mai Mult ...

Convocarea adunării generale extraordinare

Convocarea adunării generale extraordinare

Convocarea adunării generale extraordinare 

 

AVIZ

Consiliul Societății pe Acțiuni S.A. „Drumuri Orhei”, anunță convocarea adunării generale extraordinare la data de 10 noiembrie 2023  la ora 1300 cu prezența acționarilor, în sediul S.A. „Drumuri Orhei”  pe adresa or. Orhei, str. Călărașilor nr. 6, cu următoarea ordinea de zi:

  1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru   al Consiliului societății;

 

  1. Cu privire la alegerea unui membru al Consiliului societății.

       Lista acționarilor este perfectată la data de 05 octombrie 2023. Cu materialele pe marginea ordinii de zi a Adunării generale extraordinare, acționarii pot face cunoștință începând cu 01 noiembrie 2023 până la 09 noiembrie 2023,  în zilele lucrătoare, de la orele 800 până la 1700, în incinta societății, telefonul de contact 0(235) 30-7-50.

         Înregistrarea participanților va avea loc de la ora 1230 până la 1250.   

Acționarii cu drept de participare la adunarea generală extraordinară, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți - procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.”

 

Directorul

S.A. „DRUMURI ORHEI  -  EFIM VÎRCOLICI

 


Tipărire   Email

Abonează-te la avize, știri și evenimente

Vă rugăm să completați câmpul necesar.
Image
Abordăm fiecare problemă cu trei elemente esențiale: gândire strategică, soluții creative, rezultate dovedite.
or.Orhei
str.Călărașilor, 6, MD-3506
© 2020 S.A Drumuri-Orhei, Toate drepturile sunt rezervate